VodaHory.cz - Vše na vodu a hory
VodaHory.cz
Vše na vodu a hory...
×
 x 

košík je prázdný

Kontaktujte nás
info@vodahory.cz

1. Provozovatel: vodahory s.r.o., Luh 1784, Vsetín 755017, IČ: 11835061, Registrace u Městského úřadu Vsetín, č.j. MUVS-S 898/2008/ČŽU, ev. č. 381006-87606169, zpracovává v rámci kupní smlouvy ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“) následující osobní údaje kupujících:

a) V případě soukromé osoby:

 • Jméno a příjmení;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;

b) V případě právnícké osoby nebo OSVČ:

 • Jméno a příjmení nebo název společnosti;
 • Jméno kontaktní osoby;
 • Dodací a fakturační adresu;
 • E-mailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • IČ, popř. DIČ

V souladu s platnými právními předpisy, a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

2) Provozovatel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží, poskytovatelé hodnotících služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro uskutečnění hodnocení a dále zpracovatelé, kterými jsou

 • Poskytovatel eshopového řešení Religis s.r.o.;
 • Poskytovatel webhostingových služeb Bydžovský s.r.o..;
 • Poskytovatel analytického softwaru Google Analytics;
 • Dopravci: Česká pošta, s.p., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o.

Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době provozovatel nevyužívá.

3) Na emailovou adresu vám budou provozovatelem zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4) Podle Nařízení máte, coby kupující, právo:

 • požadovat po provozovateli informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme;
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování;
 • požadovat výmaz těchto osobních údajů, – výmaz provedeme, pokud tento výmaz není v rozporu s ustanoveními tohoto článku a oprávněnými zájmy naší společnosti, popř. v rozporu s jinými platnými normami a nařízeními;
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na provozovatele, nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Kontaktní informace

Adresa:
Osadní 1363/16, Praha 7, 17000

Mail:
info@vodahory.cz

IČO: 11835061
DIČ: CZ11835061

O nás

U nás začínají všechny výlety, výpravy, expedice, ale i plány a sny.

Rádi vám poradíme s výběrem vhodného materiálu a vybavení, který vám pomůže uskutečnit vaše plány.

×
Nabídka E-shopu